ATIK TALAŞLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DESTEK YAPISI OLARAK KULLANILMASI

Abone Ol

Mail adresinizi girerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

ATIK TALAŞLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DESTEK YAPISI OLARAK KULLANILMASI

Bu çalışmada talaşlı imalat sektöründe çıkarılan talaşlardan oluşturulan malzemelerin inşaat sektöründe kullanılması ve malzeme kaybının bir artıya dönüştürülerek yapıların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede hem doğal kaynakların israf edilmesi önlenmiş hem de tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda, talaşlı imalat süreçlerinde oluşan atık metallerin inşaat sektöründe geri kazanımı ile yeniden kullanımı ve/veya geri dönüştürülmesi ile yapı malzemelerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkı üzerinde durulmuştur. Geri kazanılmış yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaşması, kaynak korunumunun yanı sıra atıkların oluşturacağı çevresel ve ekonomik yükün hafifletilmesi açısından da olumlu katkılar sağlayacaktır. Ülkelere istihdam ve döviz girdisi sağlayan, ülke ekonomisinde etkin ve önemli yer tutan inşaat sektörüne yönelik yapı malzemeleri sanayisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir kalkınmanın önde gelen araçlarından biridir.